Funkcjonalności
systemu Black Wolf CMS

Chcesz wdrożyć CMS na stronach swoich Klientów?

Jeżeli chcesz wykorzystać Black Wolf CMS na stronach swoich Klientów, to skontaktuj sie z nami - oferujemy bardzo korzystne rabaty

Użytkownicy

Każdy z administratorów użytkujących system zarządzania treścią BlackWolf CMS posiada własne, osobiste konto. Podstawową cechą każdego z nich jest określenie poszczególnych ról osób administracji strony internetowej. Wszyscy jednak posiadają dostęp do podstawowych danych dotyczących użytkowników zewnętrznych zarejestrowanych na stronie. Do tego typu informacji zaliczyć możemy nazwę użytkownika, rolę użytkownika oraz kwestie dotyczące logowania, wykonywanych akcji, daty utworzenia konta oraz modyfikacji, a także adresy przypisane do konta. Niektóre z nich administrator poprzez zarządzanie stroną www będzie mógł edytować. Do takich danych zaliczymy adres użytkownika, adres wysyłki oraz adres firmowy. System zarządzania treścią CMS daje również możliwość usuwania konta użytkownika jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Wspominany już wcześniej aspekt przypisanych ról użytkowników również ma kluczowe znaczenie z perspektywy administracji strony internetowej. Wyróżniamy następujące role: SuperAdmin, Admin, Użytkownik, Pracownik sklepu. Każda z nich różni się pod względem dostępnych możliwości oddziaływania  na system zarządzania treścią BlackWolf CMS. Największe spectrum działań posiada SuperAdmin. Dzięki tej roli możemy dodawać, obierać oraz modyfikować inne role obecne w CMS. SuperAdmin w sposób dokładny jest również w stanie nadać określonym użytkownikom ich wyłączne możliwości edycji określonych kategorii produktowych, kategorii stron lub określonych stron.

System zarządzania treścią CMS BlackWolf posiadać będzie również możliwość tworzenia oraz podglądu logów. Będą one dostępne dla określonych segmentów CMS: produktów, kategorii, atrybutów, użytkowników oraz zamówień. Przy każdym z nich logi dotyczyć będą dodawania, usuwania oraz edycji. Dzięki temu rozwiązaniu administrator strony internetowej ma możliwość podglądu konkretnych akcji dokonanych w systemie zarządzania treścią BlackWolf CMS w ostatnim czasie.

Kiedy masz już gotowy projekt graficzny swojej strony,
zbuduj ją w oparciu o system zarządzania treścią Black Wolf CMS,
który umożliwi Ci szybkie i łatwe zarządzanie stroną.

Instrukcja obsługi

Pobierz instrukcję obsługi dla wersji:

v1.0
v1.1 (sklepowa)