Funkcjonalności
systemu Black Wolf CMS

Chcesz wdrożyć CMS na stronach swoich Klientów?

Jeżeli chcesz wykorzystać Black Wolf CMS na stronach swoich Klientów, to skontaktuj sie z nami - oferujemy bardzo korzystne rabaty

Menadżer stron

Autorski system zarządzania treścią BlackWolf CMS stworzony przez zespół Laboratorium Artystycznego oferuje w zakresie swoich możliwości szereg szczegółowych oraz złożonych funkcjonalności przy przejrzystej oraz prostej obsłudze. Wynika to przede wszystkim z dobrej organizacji oraz niezwykle logicznej struktury nowego systemu zarządzania treścią cms.

Podstawowym segmentem dotyczącym administracji stroną internetową w BlackWolf CMS jest menadżer stron. Stanowi on swoisty fundament całej witryny, gdzie określona zostaje jej podstawowa struktura. Z tego poziomu jesteśmy w stanie tworzyć nowe podstrony w oparciu o prosty oraz klarowny klucz budowy strony internetowej. Polega on na określeniu konkretnych zmiennych nowej podstrony:

  • Nazwa strony - nazwa, którą odnosi się bezpośrednio do podstrony
  • Nazwa URL - identyfikacja adresowa tworzone podstrony dodawana do podstawowego adresu internetowego strony
  • Rodzic strony - ustalenie podporządkowania podstrony pod inną podstronę będącą częścią witryny
  • Przekierowanie - ustalenie wewnętrznego linkowania podstrony do konkretnych treści utworzony w systemie cms
  • Szablon strony - określenie szablonu budowanej podstrony. Każda strona, podstrona internetowa posiada swój określony szablon , wedle którego została zbudowana. Określa on docelowe położenie konkretnych elementów, modułów na danej podstronie. Stanowi więc pewną ramę, szkielet, w który następnie wbudowywane są poszczególne elementy podstrony
  • Czy wymaga zalogowania - ustalenie czy wejście na podstronę będzie warunkowane uprzednim zalogowaniem się zewnętrznego użytkownika na danej witrynie
  • Czy ukryta - określenie, czy strona powinna posiadać status ukrytej czyli niewidocznej dla zewnętrznego użytkownika
  • Czy aktywna - ustalenie aktywności działania danej podstrony. Według tej zmiennej użytkownik określa czy chce aby podstrona działała i oddziaływała swoim funkcjonowaniem na stronę internetową jako całości
  • Kolejność - ustalenie kolejności podstrony, zarówno w systemie zarządzania treścią cms jak i w podglądzie użytkownika zewnętrznego


W takim samym układzie odbywa się edycja danej podstrony w systemie zarządzania treścią BlackWolf CMS. Wszystkie zmienne ustalane przy tworzeniu danej podstrony mogą być następnie edytowane. Użytkownik zostaje wyposażony więc w narzędzie umożliwiające mu niemal pełną edycję utworzonej podstrony.

W systemie zarządzania treścią BlackWolf CMS użytkownik może również stworzyć odpowiednie warunki dla pozycjonowania witryny dzięki wbudowanemu modułowi wprowadzania meta-danych. Oznacza to, iż istnieje funkcjonalność odpowiedniego katalogowania informacji dotyczących treści danej podstrony w środowisku internetowym. Użytkownik może wprowadzać meta-dane związane z tytułem podstrony, opisu strony oraz słów kluczowych. Umiejętne wykorzystanie oraz uzupełnienie  pól meta-danych podstron skutecznie potem może wpłynąć na optymalizację witryny pod kątem wyszukiwarek internetowych. Jest to kwestia istotna zarówno w momencie programowania strony internetowej jak i jej późniejszego użytkowania.

Podstrony budowane w oparciu o system zarządzania treścią cms BlackWolf posiadają strukturę modułową. Moduły spełniają konkretne funkcje na każdej podstronie - przede wszystkim precyzując jaką rolę dana podstrona ma pełnić w całym systemie witryny. Tak sprofilowana struktura ramowa pozwala dobierać konkretne moduły, wedle planu budowy strony internetowej oraz roli określonych podstron. W systemie zarządzania treścią BlackWolf CMS użytkownik ma możliwość przypisania konkretnych modułów do deklarowanych w szablonie pozycji, usuwania przypisanych modułów, ich edycji oraz ustalenia ich kolejności.


Każda podstrona może posiadać również własne drzewo strukturalne. Należy przez to rozumieć, iż może ona być rodzicem innych podstron. W celu usystematyzowania oraz przejrzystości użytkowania system zarządzania treścią cms BlackWolf oferuje swoim użytkownikom  umieszczenie bezpośrednio w panelu danej podstrony listy innych podstron, które są jej podporządkowane.

Komponent menadżera stron użyty w systemie zarządzania treścią BlackWolf CMS jest narzędziem, które skutecznie wspomaga użytkownika w administracji strony internetowej. Zastosowana logika strukturalna wraz odpowiednią ergonomią systemu sprawia, iż zarządzanie stroną internetową staje się łatwe i szybkie. Na tym etapie nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza z zakresu programowania stron internetowych. System zarządzania treścią cms BlackWolf stworzony został również dla osób na co dzień nie zajmujących się tematyką informatyczną. Prostota obsługi i przejrzystość użytkowania sprawia, iż od tej pory zarządzanie stroną www okazać się może przyjemne oraz rozwijające pod względem ciągłej styczności z zaawansowanym systemem CMS.

Kiedy masz już gotowy projekt graficzny swojej strony,
zbuduj ją w oparciu o system zarządzania treścią Black Wolf CMS,
który umożliwi Ci szybkie i łatwe zarządzanie stroną.

Instrukcja obsługi

Pobierz instrukcję obsługi dla wersji:

v1.0
v1.1 (sklepowa)