Funkcjonalności
systemu Black Wolf CMS

Chcesz wdrożyć CMS na stronach swoich Klientów?

Jeżeli chcesz wykorzystać Black Wolf CMS na stronach swoich Klientów, to skontaktuj sie z nami - oferujemy bardzo korzystne rabaty

Formularz kontaktowy

Moduł formularza kontaktowego w systemie zarządzania treścią CMS BlackWolf posiada dwa wymiary, które postrzegane mogą być z dwóch poziomów - użytkownika oraz administratora. Każda prawidłowo programowana strona internetowa powinna posiadać formularz kontaktowy, który będzie mógł kierować użytkownika bezpośrednio do administracji strony internetowej. Składając zapytanie użytkownik zmuszony jest podać kilka informacji precyzujących: imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy oraz treść wiadomości. Dodatkowo ma on możliwość wyboru obszaru tematycznego, który jest związany ze składanym pytaniem. Dzięki zaznaczeniu odpowiedniego tematu, wiadomość trafi bezpośrednio do zainteresowanego działu, którego ona dotyczy.

Aby powyższy mechanizm funkcjonował prawidłowo, należy dokonać kilku czynności w systemie zarządzania treścią BlackWolf CMS. Podstawowym elementem działania modułu tej części administracji stroną internetową jest możliwość zarządzania listą tematów formularza kontaktowego. Administrator ma możliwość dodawania, edycji oraz usuwania już utworzonych tematów. Proces dodawania nowego tematu wymaga podania dodatkowych informacji, zmiennych, takich jak:

  • nazwa tematu
  • adres e-mail - adres skrzynki na który będą przesyłane wiadomości dotyczące tego, konkretnego  tematu
  • aktywność (tak lub nie)
  • kolejność


Lista tematów posiada ponadto dodatkowe funkcjonalności w postaci ich sortowania, ustalenia kolejności oraz możliwości dezaktywacji, edycji lub usunięcia z tego poziomu zarządzania stroną internetową.
Moduł formularza kontaktowego jest niezwykle istotny z perspektywy administracji strony internetowej  poprzez system zarządzania treścią BlackWolf CMS. Proponowane rozwiązania mają za zadanie jak najbardziej ułatwić oraz uprościć funkcjonowanie tego elementu działania witryny. Dzięki personalizacji układu tematów ze względu na poszczególne działy krystalizuje się pewna struktura komunikacji, którą trudniej jest zakłócić lub niepotrzebnie rozciągnąć. Szybkie zarządzanie stroną internetową musi być nierozerwalnie związane z jej jasną i sprawną strukturą organizacyjną oraz funkcjonalną.

Kiedy masz już gotowy projekt graficzny swojej strony,
zbuduj ją w oparciu o system zarządzania treścią Black Wolf CMS,
który umożliwi Ci szybkie i łatwe zarządzanie stroną.

Instrukcja obsługi

Pobierz instrukcję obsługi dla wersji:

v1.0
v1.1 (sklepowa)